Elektrické vedenie

Schéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinke

Káble a vodiče v obytných a neobytných budovách sa kladú z rozvádzača meračom spotreby energie, bezpečnostnými svorkami alebo ističmi pod podlahu, pozdĺž stien do rozvodných skriniek, kde sú spojené skrútením alebo pomocou svoriek (elektrické svorky)..

Z rozvádzačov sa elektrické vedenie ukladá do iných spájkovacích alebo prepojovacích skriniek, ktoré sú spojené s jedným automatom alebo rovnakou skupinou, a so spínačmi, zásuvkami, lampami. Odpojenie je možné vykonať bez osobitného vzdelania a skúseností ako elektrotechnik, postupujte podľa tohto návodu..

Zvyčajne do bytu prichádzajú 3 až 4 skupiny (vrátane samostatnej skupiny prichádzajúcej do elektrického sporáka, ktorý je položený nezávislými káblami alebo drôtmi). Preto v prípade poškodenia na vedení z napájania je odpojená iba časť budovy alebo bytu. Venujte osobitnú pozornosť proporcionálnemu a rovnomernému rozloženiu záťaže medzi ističe alebo bezpečnostné zástrčky v elektrickom paneli..

Pred začatím prác je potrebné odpojiť vedenie, na ktorom sa bude vykonávať práca, odskrutkovaním zástrčiek alebo vypnutím stroja..

Spravidla sa na jednu izbu inštaluje jedna rozvodná skrinka, v prípade značnej vzdialenosti od vývodov sa môže nainštalovať ďalšia, najmä na vývody..

Podrobný návod na inštaláciu elektrickej skrinky ↑

 • Káble alebo vodiče vložte do skrinky cez tesnenia v otvoroch (pre nadzemné skrinky) alebo cez vopred vyrobené otvory v skrinkách inštalovaných vo vnútri steny..
 • Pri inštalácii pripevnite škatuľu k stropu alebo stene pomocou 2 skrutiek alebo hmoždiniek alebo ju zakryte v jednej rovine so stenou alebo stropom so skrytou inštaláciou..
 • Opatrne odstráňte vonkajšiu izoláciu kábla až do samotného vstupu do elektrickej skrinky, v takom prípade je potrebné zachovať integritu vnútornej izolácie žíl. Nešťastne poškodené oblasti sú dobre izolované elektrickou páskou..
 • Upravte dĺžku drôtov alebo jadier tak, aby ste ponechali maximálny okraj, pričom treba brať do úvahy možnosť ich uloženia dovnútra na konci práce. Zvyčajne zanechávajú okraj asi 15 cm. Pri veľkom počte drôtov v jednej rozvodnej skrini sú skrátené na 12 – 10 cm..
 • Odizolujte konce drôtov alebo káblových žíl.
 • Vodiče (vodiče) podľa schémy prevádzky spojte pomocou svorkovníc (elektrických svoriek), izolačných viečok OOP alebo skrúcania..
  Schéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinkeSchéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinke
 • Zakrútené konce izolujte elektrickou páskou alebo skrutkovacími izolačnými krytkami.
  Schéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinke Schéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinke
 • Demontujte zväzky fázových, nulových, uzemňovacích drôtov, potom opatrne položte drôty dovnútra, aby ste uľahčili úlohu, môžete jemne zatlačiť nejaký nástroj pomocou drevenej rukoväte.
  Schéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinke
 • Zatvorte a priskrutkujte kryt.

Viac informácií o výbere spôsobu pripojenia a funkcií na úpravu videa

Schéma rozloženia rozvodnej skrine ↑

Všetky ochranné alebo uzemňovacie vodiče (na obrázku označené PE, označené žltou farbou) a neutrálne a neutrálne vodiče (označené N na obrázku, označené modrou farbou) sú vzájomne prepojené farebne, ako je to znázornené na obrázku. vodič“pôda” nebude, ak je zapojenie dvojvodičové.

Schéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinke

Fázové vodiče (zvýraznené čiernou a červenou) sa ukazujú trochu komplikovanejšie, ak vedenie prechádza z rozvodnej skrinky iba do zásuviek, potom sú fázy tiež vzájomne prepojené.

V prípade, že vedenie vedie k žiarovke pomocou spínača s jedným tlačidlom (ako je to znázornené na obrázku), pripojte drôt, ktorý opúšťa spínač k fáze smerujúcej k svietidlu (na obrázku L pre osvetlenie) a pripojte fázu prichádzajúcu k spínaču do všetkých fáz. vodiče (v diagrame L na vypínači). Musia existovať 4 pripojenia.

Pri distribúcii vodičov k žiarovke s dvojgangovým spínačom sa pred ňou položí štvoržilový kábel (2 fázové prepájacie vodiče, 1 fázové vypínanie, 1 nula, 1 “ pôda”) V prípade dvojvodičového zapojenia je to trojvodičový od vodiča “pôda” chýba. Spájajú fázové vodiče vedúce do zásuviek a tiež spájajú fázy napájacieho kábla, ktoré prichádzajú do spoločnej svorky spínača s dvoma gangmi, z ktorých 2 káble vedú osobitne k žiarovkám lampy. Nižšie sú uvedené schémy odpájania spínača s dvoma gangmi bez “pôda”.

Schéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinke Schéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinke

Všetky neutrálne a uzemňovacie vodiče (ak existujú) sú spolu spojené. Vo vnútri skrinky by ste mali dostať 5 pripojení (vrátane pripojenia uzemňovacích vodičov). Nižšie je schéma vylúčenia dvojkľúčového vypínača s“prízemný”.

Schéma zapojenia alebo zapojenia elektrických káblov v rozvodnej skrinke

pozor! Pred pripojením napätia dôkladne skontrolujte pripojenia. Aby sa predišlo skratu, všetky pripojenia musia byť uskutočnené striktne podľa schémy, izolácia musí byť neporušená, miesta skrútenia sú bezpečne izolované alebo chránené izolačnými krytkami..

logo

Leave a Comment